Chi cục QLĐB II.1 quyết liệt xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang đường bộ bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 26/8/2022

 Với mục tiêu quyết tâm giải tỏa triệt để vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, Chi cục QLĐB II.1 (Cục QLĐB II) tiếp tục duy trì thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm với tinh thần kiên quyết, dứt điểm và giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái phạm.

Tháo dỡ biển quảng cáo Km375+600 (Trái tuyến) QL.1, Xã Tùng Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa                   

           Tháo dỡ biển quảng cáo Km586+600 (Trái tuyến) Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa                   

 

  

            Tháo dỡ biển quảng cáo Km603+400 (Trái tuyến) Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa                   

Trong quá trình phát triển kinh tế nhiều tổ chức, cá nhân ở các địa phương tự ý lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo cố định hoặc di động trong phạm vi lề đường, rãnh thoát nước dọc, vỉa hè, đất của đường bộ trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn Cục QLĐB II quản lý nói chung, Chi cục Quản lý đường bộ II.1 được giao quản lý nói riêng diễn ra khá phổ biến. Các hành vi nêu trên đã làm nhiễu hệ thống biển báo hiệu đường bộ; cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và gây nhầm lẫn, phân tâm cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ rất cao, đồng thời làm mất mỹ quan hai bên tuyến đường.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác các đoạn tuyến Quốc lộ được giao quản lý; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và về việc lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ. Cục Quản lý đường bộ II đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ do Cục Quản lý; các đơn vị quản lý, bảo trì đường Quốc lộ được đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục Quản lý đường bộ II và các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc Cục triển khai thực hiện xử lý, giải tỏa các loại biển hiệu, biển quảng cáo hai bên tuyến Quốc lộ được giao quản lý.

  

soát, thống kê, lập biên bản các loại biển hiệu, biển quảng cáo đoạn Km586+00 – Km632+600 đường Hồ Chí Minh

Sau đó, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị QLBTĐB gửi Thông báo đến từng đối tượng vi phạm, trong đó nêu rõ việc tự ý lắp đặt các loại biển hiệu, biển quảng cáo trong phạm vi lề đường, rãnh thoát nước dọc, vỉa hè, đất của đường bộ là những hành vi không được thực hiện theo quy định tại các điểm đ, e, g, Khoản 2, Điều 35 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền, vận động từng đối tượng vi phạm tự giác tháo dỡ, thu dọn hoặc di dời các loại biển hiệu, biển quảng cáo cố định và di động ra khỏi phạm vi đất của đường bộ.

    

                  Tháo dỡ mái tôn Km375+600 (Trái tuyến) Quốc lộ 1, Xã Tùng Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa                

Cùng với đó, Chi cục chỉ đạo công chức phối hợp với CB,CNVC của các đơn vị QLBTĐB tiến hành tuyên truyền vận động hoặc yêu cầu đối tượng vi phạm di dời biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định, giải thích cho người dân biết và hiểu các quy định của pháp luật về việc lắp đặt tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận, cụ thể phải được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và được Cục Quản lý đường bộ khu vực hoặc Sở giao thông vận tải cấp Giấy phép thi công.

Mặt khác, Chi cục gửi danh sách thống kê các tổ chức, cá nhân vi phạm đến các Trưởng thôn, đội, khối, xóm dân cư; đề nghị trưởng các thôn, đội, khối, xóm dân cư tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân vi phạm trong phạm vi quản lý tự giác tháo dỡ, di dời các biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định; các trường hợp vi phạm không tự giác tháo dỡ, di dời thì Chi cục QLĐB II.1 phối hợp với các đơn vị QLBTĐB lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chi cục QLĐB II.1 đã chủ động làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã đề nghị chủ trì xử lý vi phạm, đồng thời Chi cục đã bố trí lực lượng Công chức thanh tra phối hợp xử lý, giải tỏa vi phạm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã đã xây dựng. 

                 

 Giải tỏa hành lang đường bộ đoạn qua địa bàn Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Chi cục QLĐB II.1 đã chủ trì, phối hợp với đơn vị QLBTĐB xây dựng Kế hoạch xử lý, giải tỏa các loại biển hiệu, biển quảng cáo cố định đã và đang xây dựng, lắp đặt trái phép trên phạm vi lề đường, rãnh thoát nước dọc, vỉa hè khu vực thị trấn, thị tứ, đất của đường bộ, cây cối che khuất tầm nhìn ở hai bên các đoạn tuyến quốc lộ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục Quản lý đường bộ II, thống nhất với Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã để triển khai tổ chức thực hiện.

Trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm các loại biển hiệu, biển quảng cáo cố định Chi cục QLĐB II.1 đã chủ động làm việc với Ban An toàn giao thông của thành phố, thị xã, huyện; UBND các xã, phường theo từng địa bàn đề nghị phối hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thông của địa phương; đồng thời làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân, Công an cấp huyện kèm theo Báo cáo, bảng thống kê danh sách các tổ chức, các nhân vi phạm và Biên bản vi phạm hành chính đã lập; đề nghị UBND huyện, Công an huyện cử lực lượng phối hợp xử lý, giải tỏa vi phạm và có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch xử lý, giải tỏa mà Chi cục đã xây dựng. 

Từ ngày 8/8/2022 đến ngày 20/8/2022,  Chi cục QLĐB II.1 đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ra quân giải tỏa được 872 biển hiệu, biển quảng cáo các loại chôn trồng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ và cắt tỉa, phát quang được 1789 cây che khuất tầm nhìn của lái xe. Trong đó: Tuyến quốc lộ 1: tháo dỡ 201 biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, phát quang 314 cây che khuất tầm nhìn; Tuyến quốc lộ 10: tháo dỡ 43 biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, phát quang 80 cây che khuất tầm nhìn; Tuyến quốc lộ 45: tháo dỡ 101 biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, phát quang 386 cây che khuất tầm nhìn;  Tuyến đường nối cảng Nghi Sơn – Bãi Trành: tháo dỡ 61 biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, phát quang 120 cây che khuất tầm nhìn; Đường Hồ Chí Minh: tháo dỡ 465 biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, phát quang 889 cây che khuất tầm nhìn.

 

 

 

                Phát quang cây cối đoạn qua địa bàn Thị xã Nghi Sơn từ Km349+00 – Km382+500 QL.1, tỉnh Thanh Hóa

Nguồn: Chi cục QLĐBII.1

Tin bài: TCHC