Cục QLĐB II: Nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ công chức, viên chức

Ngày 08/11/2021

 Sáng ngày 5/11/2021, Cục Quản lý đường bộ II tham gia khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức.

 

 

 
Toàn cảnh lớp học tại Cơ quan Cục QLĐB II
 

 

Thực hiện Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Công văn số 6650/TCĐBVN-TCHC ngày 02/11/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ cho công chức, viên chức; Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức văn hóa công vụ, ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
Lớp học theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 184 học viên là công chức, viên chức Cơ quan Cục, 06 Chi cục QLĐB trực thuộc và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2, được tổ chức thành 07 điểm cầu nhỏ.
 

 
Lớp học tại điểm cầu Chi cục QLĐB II.1

 

Thông qua chương trình học, toàn thể học viên đã được cung cấp, trao đổi những thông tin, kiến thức về đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng; một số kỹ năng ứng xử nơi công sở, kỹ năng giao tiếp hành chính phù hợp với chuẩn mực văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức công vụ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cục QLĐB II từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, vì mục tiêu phục vụ nhân dân./.
Một số hình ảnh của lớp học tại các đầu cầu
 
 
Lớp học tại điểm cầu Chi cục QLĐB II.2
 
 
 
 
Lớp học tại điểm cầu Chi cục QLĐB II.3
 
 
 
Lớp học tại điểm cầu Chi cục QLĐB II.
 
                                                                                             Nội dung: Phòng TC-HC