Thông báo: Điều chỉnh thời gian dự thi Vòng 1 và Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 năm 2020

Ngày 26/11/2020

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian dự thi Vòng 1 và Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển viên chức

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 năm 2020

 
 
 

 

Ngày 13/11/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Cục Quản lý đường bộ II (Hội đồng TTVC) đã có Thông báo số 246/TB-HĐTTVC, theo đó, thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian thi vào ngày 30/11/2020 và ngày 01/12/2020. Tuy nhiên, ngày 25/11/2020, Trường Cán bộ Quản lý giao thông vận tải có Công văn số 1298/TrCBQL-ĐT điều chỉnh thời gian thi tuyển vòng 1. Vì vậy, Hội đồng TTVC điều chỉnh thời gian dự thi Vòng 1 và thông báo danh mục tài liệu tham khảo vòng 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức thi tuyển Vòng 1

- Thời gian làm thủ tục dự thi: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 20/12/2020, thí sinh đến làm thủ tục dự thi, gồm: Nộp phí tuyển dụng, nghe phổ biến Quy chế thi (tại Hội trường); xem số báo danh, phòng thi, thời gian thi đối với từng môn thi (niêm yết tại Bảng tin của Cục Quản lý đường bộ II).

- Thời gian khai mạc kỳ thi: 8 giờ 00 phút, ngày 21/12/2020 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Cơ quan Cục Quản lý đường bộ II.

- Thời gian thi các môn thi vòng 1: Ngày 21/12/2020 (sau khi khai mạc xong).

(Lưu ý: Chỉ thay đổi thời gian, các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 246/TB-HĐTTVC ngày 13/11/2020).

2. Danh mục tài liệu tham khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Vị trí việc làm Khảo sát-thiết kế;

- Vị trí việc làm Kế hoạch;

- Vị trí việc làm Kế toán.

Chi tiết trong Phụ lục kèm theo.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Quản lý đường bộ II, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 và đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý đường bộ II http://www.cdb2.gov.vn. Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 trân trọng thông báo./.

File văn bản