THÔNG BÁO Về việc kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 năm 2020

Ngày 04/11/2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân

ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-TCĐBVN ngày 04/9/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-CQLĐBII ngày 25/9/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II về việc ban hành Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2; số 1104/QĐ-CQLĐBII ngày 02/11/2020 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Cục Quản lý đường bộ II,

Trên cơ sở Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của người đăng ký dự thi và kết quả cuộc họp của Hội đồng thi tuyển viên chức ngày 02/11/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo các nội dung như sau:

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển có tên trong danh sách tại Phụ lục gửi kèm Thông báo này rà soát, kiểm tra lại thông tin cá nhân mình, nếu thông tin có nhầm lẫn, kịp thời thông báo với Hội đồng tuyển dụng để điều chỉnh, đính chính thông tin.

 2. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển mà chưa kê khai đầy đủ thông tin phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển khác ghi đầy đủ thông tin còn thiếu; bổ sung các giấy tờ có liên quan đến quyền lợi của cá nhân để được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

3. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai trình độ ngoại ngữ, tin học nhưng đơn vị cấp chứng chỉ không thuộc danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định, phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển khác để làm rõ thông tin về trình độ ngoại ngữ, tin học hoặc kê khai văn bằng, chứng chỉ khác được cấp (nếu có) để Hội đồng thi tuyển viên chức xem xét với điều kiện văn bằng, chứng chỉ theo Thông báo tuyển dụng của Cục Quản lý đường bộ II và được cấp trước ngày 30/10/2020 (ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi).

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận: 05 ngày làm việc, từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Sau thời gian này, Cục Quản lý đường bộ II không chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có) của người đăng ký dự tuyển và nếu người dự tuyển không bổ sung chứng chỉ phù hợp theo Phụ lục gửi kèm (đã nêu rõ từng trường hợp cụ thể), Hội đồng thi tuyển viên chức sẽ coi như người đó không đủ điều kiện dự thi.

 - Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Quản lý đường bộ II, 58 Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0238.3569.084; có thể gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề còn vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và số điện thoại nói trên để được giải thích, hướng dẫn.

5. Cục Quản lý đường bộ II sẽ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi, người không đủ điều kiện dự thi, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục theo quy định.

 

Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 trân trọng thông báo./.