Thi công thâu đêm trên những tuyến đường sau mùa mưa lũ (Chùm ảnh và video)

Ngày 24/10/2020

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ophOPgJH6ts" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>