Video về công tác khắc phục bão lụt tại Km50+200 QL9, tỉnh Quảng Trị của Cục QLĐB II

Ngày 23/10/2020