Cục Quản lý đường bộ II thi tuyển viên chức năm 2020

Ngày 01/10/2020

 

THÔNG BÁO

THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại một số vị trí của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 trực thuộc Cục Quản lý đường bộ II như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm KTĐB2:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

         b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2:

        - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

-     Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 13 viên chức ngạch chuyên viên, Chi tiết tại Phụ lục 1, kèm theo Thông báo.

-     Mô tả chi tiết và yêu cầu, điều kiện của từng vị trí tuyển dụng tại Phụ lục 2; quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông báo).

- Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

- Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

- Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

b) Bản chụp văn bằng, chứng chỉ liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn vị trí dự tuyển; không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

c) 04 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Người đăng ký dự thi tuyển viên chức chỉ được lựa chọn 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng để đăng ký; trường hợp đăng ký từ 02 vị  trí trở lên sẽ không được dự thi.

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020; Sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ sau:  phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Quản lý đường bộ II, số 58 Đường Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại liên hệ: 0238 356 9084.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thời gian thi:

+ Thời gian thi Vòng 1: Dự kiến ngày 30/11/2020

+ Thời gian thi Vòng 2 sẽ được thông báo sau khi có kết quả thi tuyển Vòng 1.

- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 4, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

        6.1 Vòng 1: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy, gồm 3 phần thi:

        a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút.

        Nội dung: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

        b) Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh với 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể: thi vào ngạch chuyên viên trình độ tiếng Anh A2 hoặc trình độ B tương đương.

        c) Phần III: Tin học văn phòng 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

        6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi: 180 phút

        Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

        7. Điều kiện miễn thi phần ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp sau:

        a) Điều kiện miễn thi phần ngoại ngữ (vòng 1):

        - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

        - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

        b) Điều kiện miễn thi phần tin học (vòng 1): đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán-tin trở lên.

8. Ưu tiên trong thi tuyển viên chức

        8.1. Đối tượng và điểm ưu tiên

        a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

        b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

        c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

        8.2. Người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại 8.1 nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

        9. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

9.1. Cách tính điểm

a) Vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: điểm bài thi được chấm theo thang điểm 100.

9.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan tuyển dụng sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển, đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

10. Phí dự thi tuyển

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì mức thu phí dự thi tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn và được Cục Quản lý đường bộ II thông báo dự thi. Vì vậy, Cục Quản lý đường bộ II sẽ thông báo mức thu, thời gian và địa điểm thu phí dự thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

 

Các thông tin liên quan đến tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2, Cục Quản lý đường bộ II sẽ đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ http://www.cdb2.gov.vn./.

 

 

Phụ lục 1

Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 năm 2020

 

STT

Đơn vị

Nhu cầu cần tuyển dụng thi tuyển

Chuyên viên

Cán sự

Kế toán viên trung cấp

 

Tổng cộng

13

 

 

1

Phòng Tổng hợp

2

   

2

Phòng Kế hoạch

4

   

3

Phòng Thiết kế

7

   

 

 

File thông báo