Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung xây dựng hầm đèo Cù Mông vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/4/2015

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép bổ sung hầm đèo Cù Mông vào Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hầm đường bộ xuyên đèo Cù Mông, nối hai tỉnh Bình Định và Phú Yên dài gần 6,5 km. Trong đó, đường dẫn dài hơn 4 km, hầm đèo dài gần 2,5 km. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư với quy mô hai làn xe, xây dựng một ống hầm và đoạn đường dẫn. Giai đoạn 2, cân đối vốn tiếp tục đầu tư ống hầm song song với giai đoạn 1 và hoàn thiện đường dẫn với quy mô bốn làn xe. Tổng mức đầu tư cả dự án dự kiến hơn 4.900 tỷ đồng. Số tiền đầu tư này được trích từ nguốn vốn còn dư trong quá trình thi công hầm đường bộ Đèo Cả.