Kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Hoàng Mai

Ngày 15/9/2022

 

Cục Quản lý đường bộ II vừa hoàn thành kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Hoàng Mai do Công ty TNHH thu phí tự động VECT cung cấp dịch vụ và Doanh nghiệp Dự án BOT: Công ty TNHH 2TV BOT Quốc lộ 1.A Cienco4-TCT319 quản lý, khai thác.

 

Kiểm tra, giám sát tại phòng máy

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Cục được Cục trưởng Cục QLĐB II thành lập tại Quyết định số 1091/QĐ-CQLĐBII ngày 31/8/2022. Theo đó, Đoàn gồm có 21 thành viên do ông Mai Xuân Sơn, Phó Cục trưởng làm Trưởng Đoàn cùng thành viên là công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Cục và các Chi cục QLĐB II.1, II.2, II.3, II.5. Tham gia kiểm tra còn có công chức Phòng Thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Nghệ An cùng phối hợp kiểm tra, giám sát.

 

Kiểm đếm thực tế tại phòng vé

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện trong thời gian 5 ngày (kể từ 6 giờ 00’ ngày 6/9/2022 đến 6 giờ 00’ ngày 11/9/2022). Trong quá trình kiểm tra, giám sát Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ yêu cầu đơn vị tổ chức thu phí báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát. Đồng thời, lập biên bản kiến nghị xử lý theo quy định.

Đối với Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH 2TV BOT Quốc lộ 1.A Cienco4-TCT319 có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thu phí bình thường, đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí theo quy định tại TCCS 01:2008/VRA, TCCS 44:2022/TCĐBVN và Thông tư 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ; Đảm bảo trật tự an toàn khu vực Trạm thu phí dịch vụ sử dụng dịch vụ đường bộ trong quá trình kiểm tra, giám sát và bố trí lãnh đạo của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, các phòng liên quan, lãnh đạo Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Hoàng Mai làm việc với Đoàn, ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca.

 

Họp thống nhất kết quả kiểm tra, giám sát

Sau 5 ngày làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra, xác định đúng doanh thu thực tế tại Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Hoàng Mai, hệ thống thiết bị thu phí, nhất là công nghệ thu phí đang áp dụng. Qua đó, kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ./.

Nội dung: P. TCHC

Hình ảnh: Đoàn Kiểm tra, giám sát