Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa

Ngày 12/4/2018

                  Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng sự mong đợi của tổ chức và công dân, kể từ ngày 10/4/2018, Cục Quản lý đường bộ II triển khai hoạt động của Bộ phận Cấp phép một cửa đặt tại trụ sở Cơ quan Cục Quản lý đường bộ II, số 58 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để tiếp nhận, giải quyết các trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích tự hành trên đường bộ và cấp thỏa thuận thi công công trình trong phạm vi đất của đường bộ.

 


       

             Để thực hiện các thủ tục nói trên, cá nhân, tổ chức có nhu cầu mang hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa; chuyên viên bộ phận cấp phép sẽ tiếp nhận, đồng thời kiểm tra, soát xét hồ sơ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; nếu hồ sơ đầy đủ, đạt yêu cầu chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn thời gian trả kết quả tại phòng giao dịch một cửa theo quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đạt yêu cầu, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu.

Toàn bộ quy trình thực hiện cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích tự hành trên đường bộ và cấp thỏa thuận thi công công trình trong phạm vi đất của đường bộ, xin mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu truy cập vào Website của Cục QLĐB II:

- Sơ đồ Quy trình cấp phép tại Cục Quản lý đường bộ II.

- Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép.

 

                                                                                                                                                                        Phòng TC-HC Cục QLĐBII