Cục QLĐB II thực hiện sửa chữa mặt đường bê tông nhựa bằng công nghệ cào bóc lớp mặt

Ngày 08/4/2015