Giới thiệu tổng quan về Khu Quản lý đường bộ II

Ngày 25/12/2014


       

1. Thông tin chung

Tên đơn vị: Khu Quản lý đường bộ II

Trụ sở: số 58 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383 844 805        FAX: 0383 844 439

 Website: http://www.kdb2.gov.vn

Giám đốc: Trần Quang Thanh

2. Nhiệm vụ:

Khu Quản lý đường bộ II là tổ chức trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ và quản lý, bảo trì 16 tuyến quốc lộ thuộc địa bàn 6 tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế với tổng chiều dài gần 2.800km; các tuyến quốc lộ khai thác theo hình thức BOT với 296,4km  và  thực hiện công tác quản lý nhà nước 17 tuyến QL ủy thác cho địa phương quản lý với tổng chiều dài 1.395 km.

3. Các Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II

- Đ/c Mai Xuân Sơn - Phó Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc