Thông báo mời thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và xây bổ sung cống thoát nước QL7 tỉnh Nghệ An

Thông báo mời thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và xây bổ sung cống thoát nước tại Km43+750 Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 

Thông báo mời thầu: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC dự án Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

Thông báo mời thầu: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC dự án Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

 

naltrexone liver damage mechanism of action of naltrexone naltrezone

Thông báo mời thầu Dự án: Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

Thông báo mời thầu Dự án: Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

 

Trang   
1