Kiểm soát chặt và tiến tới đẩy lùi xe quá tải ở Cục Quản lý Đường Bộ II

 Nhận thức được trách nhiệm về công tác KSTTX trong Năm ATGT 2014 với chủ đề là “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” để bảo vệ tốt cơ sở hạ tầng đường bộ và góp phần đảm bảo TTATGT, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN, ngay từ giữa tháng 7/2014 Cục QLĐBII đã có các văn bản chỉ đạo các Chi cục QLĐB trực thuộc bố trí cán bộ thị sát thực địa, thống kê tình trạng xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng chở hàng ô tô tải tự đổ hoạt động trên các tuyến đường bộ cung ứng, phục vụ cho các dự án, công trình, đơn vị cụ thể trên địa bàn.

Trang   
1